Dunia Kian Tenat

"Telah nyata kerosakan dilangit dan dibumi, akibat perbuatan tangan-tangan manusia"
Rum:41

Dunia kini kian tenat, sakit segala-galanya, alam sekitar sakit dengan pemanasan global,ekonomi sakit dengan krisis kewangan global, masyarakat tenat dengan krisis sosial dan identiti global. Manusia tidak lagi dapat hidup dengan tenang, hambatan dunia menghantui saban hari, pelbagai krisis disana dan disini menambahkan lagi gelodak keresahan dijiwa. Saban hari pemimpin-pemimpin dunia memerah otak memikirkan penyelesaian, Obama melaungkan slogan, "Change,we can believe in", kononnya untuk mengubah segala permasalahan dunia hari ini, undang-undang digubal, bajet diluluskan, hukuman dilaksana, namun penyakit tidak juga sembuh. Dimanakah ubat bagi segala penyakit yang bernama "global" ini, apakah puncanya? Adakah ini hukuman ataukah natijah dari kesombongan makhluk yang bernama manusia?
Jika kita kaji sejarah umat manusia ini, nescaya kita akan ketemu jalan penyelesaiannya. Dunia ini pernah makmur rupanya, dimana? bila? bagaimana?
Islam ada jawapan buat segala-galanya.
Dunia hanya akan aman dan makmur dengan undang-undang dari pencipta dunia ini, manusiakah yang menciptakan dunia ini? ataukah tuhan yang maha perkasa. Layakkah manusia yang dicipta mencipta undang-undangnya sendiri. Undang-undang itu hanyalah milik Allah, hak mutlak Allah. Serahkan segalanya kepada dia, tiada hak kita sebagai hamba untuk mempertikaikan apa-apa.
Langit,Galaksi,Bintang,Sistem Suria,Planet,Bulan segala-galanya tunduk patuh kepada peraturan dan undang-undangnya. Belum sampaikah masanya kita sebagai manusia untuk tunduk pada Allah yang maha perkasa? Anda ada jawapannya....

No comments:

Post a Comment