PEMBELAAN ALI TERHADAP ABU BAKAR DAN UMAR.


Kisah ini diriwayatkan dari Suwaid Bin Ghaflah, direkodkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Belitan Iblis pada bab Belitan Iblis pada golongan Rafidhah.

Suatu hari, aku melewati sekumpulan orang-orang Syi’ah yang sedang mencaci Abu Bakar dan Umar serta mengurangi kedudukan mereka. Aku lalu pergi mendapatkan Ali Bin Abi Talib lalu berkata: Hai Amirul Mukminin! Aku lewati beberapa orang dari sahabatmu yang mereka menyebut-nyebut sesuatu yang tidak baik terhadap Abu Bakar dan Umar, dan kalaulah tidak kerana mereka menyangka yang engkau juga ada menyimpan sesuatu yang serupa itu di dalam hati mu, pasti mereka tidak akan berani untuk menyatakan perkara tersebut.

Ali terus menjawab: “A’udzubillah! A’udzubillah! Andai aku ada menyimpan sesuatu di dalam hatiku, selain apa yang diamanatkan oleh Nabi S.A.W kepadaku.”

“Allah akan melaknati sesiapa yang menyimpan dari hal keduanya selain yang baik-baik sahaja. Bukankah kedua mereka adalah saudara Rasulullah, sahabat dan wazirnya? Moga-moga Allah menurunkan rahmat ke atas keduanya.”

Kemudian Ali r.a bangun sedang air matanya mengalir kerana menangis, kemudian dia memimpin tanganku sehingga ke masjid lalu dia naik ke atas mimbar dan duduk di atasnya dengan penuh tenang. Dia meraut-raut janggutnya yang putih, sehinggalah orang ramai datang dan berkumpul. Kemudian dia pun bangun dan menyampaikan kalimah-kalimah ringkas yang cukup berkesan.


“Apa sebabnya masih ada orang yang menyebut kedua penghulu Quraisy dan bapa dari kaum Muslimin dengan sesuatu yang aku sendiri bersih dari apa yang dikatakannya, sedang apa yang dikatakannya itu adalah suatu dosa. Ingatlah, demi Tuhan yang memecahkan benih di bumi, dan yang menyembuhkan manusia dari penyakit, tiada seorang pun yang mencintai keduanya melainkan dia itu orang Mu’min yang bertaqwa, dan tiada seorang pun yang membenci keduanya itu, melainkan dia orang jahat yang berdosa.”

“Kedua mereka telah menemani Rasulullah s.a.w atas kebenaran dan kesetiaan, mereka menyuruh dan melarang, mereka memarahi dan menghukum, namun mereka tidak pernah berlebih-lebihan terhadap apa yang mereka lakukan sehingga mengatasi apa yang dibuat sendiri oleh Rasulullah s.a.w. Manakala Rasulullah s.a.w sendiri tidak memilih selain dari apa yang dipilih oleh mereka berdua, dan beliau tidak mencintai seseorang lebih dari kedua mereka.”

“Rasulullah s.a.w telah pergi sedang beliau redha terhadap keduanya, dan mereka berdua juga telah pergi dan kaum Muslimin juga telah redha terhadap mereka. Rasulullah s.a.w telah menyuruh dia (Abu Bakar) untuk menjadi Imam kepada kaum Muslimin selama sembilan hari dalam hayat beliau sendiri. Apabila Rasulullah s.a.w wafat, kerana beliau telah memilih apa yang ada di sisi Allah, Abu Bakar dipilih oleh kaum Muslimin untuk menjadi pemimpin. Diserahkan kepadanya perkara zakat, kemudian diberikan kepadanya bai’ah dengan penuh taat dan patuh.”

“Dialah orang pertama yang membuka pintu (Khalifah) dari suku Bani Abdul Muthallib, padahal dia tidak senang kepada jawatan itu. Dia suka jika ada orang di antara kita yang dapat menggantikannya untuk memegang jawatan itu. Demi Allah, dia adalah sebaik-baik manusia yang hidup, yang paling banyak rahmatnya, yang paling lemah lembut, yang jalannya penuh wara’ dan yang paling terdahulu usia keislamannya.”

“Dia pernah diserupakan dengan Malaikat Mikail dari segi kelembutan dan kerahmatannya, dan diserupakan dengan Nabi Ibrahim dari segi kemaafan dan ketenangannya. Dia berjalan atas jejak Rasulullah s.a.w. hingga selesai tugasannya. Moga-moga Allah merahmatinya.”

“Kemudian dia (Abu Bakar) telah mengangkat Umar r.a dan aku sendiri di antara orang yang redha terhadap Umar. Umar pula telah mendirikan dasarnya sesuai dengan kehendak Rasulullah s.a.w dan sahabatnya, iaitu Abu Bakar. Dia telah mengikuti jejak langkah keduanya, sebagaimana anak kambing yang baru dilahirkan mengikut jejak ibunya.”

“Dia demi Allah, adalah seorang yang belas dan rahmat kepada sekalian orang-orang yang lemah, selalu menyebelahi orang yang teraniaya daripada orang yang menganiaya dan tidak pernah menghiraukan celaan orang yang mencela.”

“Dia telah dibuat Allah contoh atas lisannya, dan menunjukkan kebenaran dalam urusannya, sehingga kadang-kadang kami menyangka bahawa malaikat yang berkata-kata atas lisannya.”

“Allah telah memuliakan Islam dengan keislamannya, menjadikan tiang bagi agama dengan hijrahnya, diletakkan perasaan takut di hati kaum Munafiqin dengan ketegasannya dan perasaan cinta di hati kaum Mu’minin dengan keutuhan peribadinya.”

“Dia telah diserupakan Nabi s.a.w sebagai Jibril kerana tegas dan keras hatinya terhadap musuh.”

“Jadi siapa lagi yang dalam pandangan kamu orang yang sama dengan mereka berdua itu? Moga-moga Allah merahmati mereka berdua, dan diberikan kita kekuatan untuk mengikuti jejak langkah mereka. Siapa yang mencintaiku, hendaklah mencintai keduanya, dan siapa yang tidak mencintai keduanya, maka dia telah membenciku, dan aku adalah bersih dari tindakan orang itu.”

“Dari hari ini, jika aku dapati seseorang yang berani menyentuh peribadi kedua mereka itu, nescaya aku akan menghukumnya dengan seberat-berat hukuman. Kecuali orang yang dihadapkan kepadaku, lalu ia mengatakan penyesalannya dan tidak akan mengulangi pencelaannya sesudah hari ini. Maka dosanya ditanggung atas siapa yang melakukan dosa itu.”

“Ingatlah, bahawa sebaik-baik ummat ini sesudah Nabinya adalah Abu Bakar dan Umar, moga-moga Allah meredhai keduanya. Kemudian Allah sahajalah yang lebih tahu siapa yang lebih baik dari keduanya dan di mana dia berada.”

“Aku mengucapkan kata-kata ini, dan aku memohon ampunan kepada Allah, bagi diriku dan bagi dirimu sekalian.”

Ini adalah kata-kata Saidina Ali dalam membela Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar ketika beliau mendengar ada yang mencaci mereka. Nah, jika beginilah sikap Saidina Ali sendiri terhadap kedua sahabat agung ini, maka pasti mereka yang sentiasa mencela mereka berdua ini adalah dari kalangan mereka yang sesat.

Moga Allah memelihara kita dari pengaruh Syi’ah Rafidhah yang sesat lagi menyesatkan. Moga Allah memberikan taufiq dan petunjuk kepada mereka yang telah terpengaruh untuk kembali ke pangkal jalan Ahli Sunnah Wal Jama’ah.

Wallahua’lam.

Rujukan:
Belitan Iblis: Perdayaan dan Tipudayanya, Ibnul Qayyim. Diterjemahkan oleh Syed Ahmad Semait (1994).

No comments:

Post a Comment